Korelilerin Çoğu Gelecekte Teletıp Kullanmaya Devam Etmek Istiyor – Anket

Güney Korelilerin çoğu, özellikle kırsal kasaba ve köylerde yaşayanlar, gelecekte tekrar teletıp kullanmaya istekli. Kore Sağlık Endüstrisi Geliştirme Enstitüsü, Sağlık ve Refah Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

BULGULAR

Söz konusu anket, Eylül ayında Hankook Research tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve 19 yaş ve üzeri yaklaşık 1.700 katılımcıyı içeriyordu. Ankete katılanların teletıp hizmetleri konusundaki farkındalıklarını, tercih ettikleri aracı, nedeni ve niyetini, memnuniyetlerini ve dijital sağlık yeterlilik düzeylerini değerlendirmeye çalıştı.

Farkındalık açısından, yanıt veren her 10 kişiden sekizi ülkede teletıbba geçici olarak izin verildiğinden haberdar olduklarını söyledi, ancak yaklaşık aynı sayıda katılımcı bu konuda herhangi bir tanıtım veya eğitim almadıklarını söyledi.

%70’ten fazlası ya sesli ya da görüntülü telefon danışmanlığı aldıklarını söyledi; yaklaşık %88’i beş dakika içinde çevrimiçi danışmanlık ve tedavi aldıklarını söyledi.

Teletıp seçme nedenleri sorulduğunda, üçte birinden fazlası bunun rahatlık ve COVID-19 izolasyon protokolleri nedeniyle olduğunu söyledi.

Ayrıca, katılımcıların %13’ünün, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin, telekonsültasyonlar sırasında semptomlarını açıklamakta zorlandıklarını da belirtmekte fayda var.

Genel olarak, yanıt veren 10 kişiden altısı deneyimlerinden memnun kaldı ve %88’i gelecekte teletıp kullanmaya istekli olduklarını söyledi. Anket, sağlık hizmetlerine daha az erişimi olan kırsal kasaba ve köylerde yaşayan insanların, büyük şehirlerde yaşayanlara göre tekrar teletıp denemeye daha istekli olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılar, gelecekteki kullanımlarında evde veya taşınabilir sağlık izleme cihazlarının dahil edilmesini, gerçek zamanlı tıbbi bilgilerin kullanılmasını ve çevrimiçi rezervasyon ve toplama erişimini görmek istediklerini söylediler.

Dijital sağlık yetkinliği seviyeleri ile ilgili olarak, birçoğunun sağlık bilgilerini arama ve bunu sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak için kullanma yeteneğine sahip olduğu, sağlık bilgilerini hastalık ve sağlık yönetimi için kullanma konusunda düşük yetkinliğe sahip olduğu bulunmuştur.

Anket ayrıca, kadın katılımcıların sağlık bilgilerini arama konusunda erkeklerden daha yüksek bir yeteneğe sahip olduğunu, ancak ikincisi mevcut sağlık bilgilerinin güvenilirliğini değerlendirme ve sağlık yönetimi araçlarını kullanma konusunda daha yüksek bir beceri gösterdiklerini de bulmuştur.

Dijital sağlık yetkinliği yüksek olduğu tespit edilenler, semptomlarını sesli veya görüntülü konsültasyonlarla açıklama konusunda kendilerini daha güvende hissettiler. Sağlık bilgilerine erişim, çevrimiçi rezervasyon ve ödeme gibi diğer hastane hizmetlerini de kullanma eğilimindedirler.

NEDEN ÖNEMLİ

KHIDI’ye göre, anket sonuçları, daha geniş Güney Kore sağlık sistemi dijital dönüşüm peşinde koşarken, hastaların dijital sağlık kapasitelerini güçlendirmek için devlet destek politikalarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Örneğin, Samsung Tıp Merkezi, üstünlüğünü kanıtlayarak dijital dönüşümde anlaşmaya öncülük ediyor. EMR teknolojisi ve altyapı HIMSS Dijital Olgunluk modelleri için doğrulamalar aldıktan sonra.

BÜYÜK TREND

Yakın zamanda Zoom tarafından yaptırılan küresel bir çalışma, sağlık hizmetleri için farklı bir gelecek öneriyor gibi görünüyor: Pandemi sırasında çoğu teletıp kullanıcısı artık COVID-19 sonrası hibrit bir bakım modunu tercih etmek.

Yorum yapın